Bladen symboliserar med People & Projects målgrupp MÄNNISKOR, som alla är:
  • Olika
  • Färgstarka
  • VarierandeVarierande
  • Utvecklingsbara
  • Mer eller mindre tåliga
  • Växer i grupp