Mitt namn är Britta Berggren

Jag har många års erfarenhet av praktiskt arbete i olika uppdrag och anlitas för att öka effektiviteten, motivationen och prestationen i olika projekt.
Tidigare verksam inom Ericssons Projekt-ledarinstitut med inriktning på utveckling av projektledning och team.
Numera företagare med uppdrag inom näringslivet, kommunal och statlig verksamhet.
Certifierad coach inom ICF International Coach Federation. Samverkar med ett flertal etablerade coacher.