För att öka framgångsfaktorerna i ett projekt behövs fokus på människorna. I syfte att öka effek-tiviteten, prestationen och motivationen, erbjuds coaching och utveckling till chefer, projektledare och team.

Genom att satsa och fokusera på människorna
i projektet, uppnås följande vinster och resultat:

  • Samarbetet och ledarskapet förbättras

  • Möjligheterna att nå målet och ett bra resultat på utsatt tid ökar

  • Arbetsklimatet förbättras

  • Motivationen, prestationen och effektiviteten
    i projektet ökar

  • Hälsan och välbefinnandet stärks